.Idrottshallen

Faciliteter

  • Toaletter
  • Sovplatser
  • Dusch 
  • Omklädningsrum
  • Plats för 4 st lag i gemensam hall

Matsal

  • Forsenskolan/Hökensåsskolan

Adress

  • Stallängsvägen 2

Bilder

Powered by JO Admin