Nyheter

          Giffcupen 2014  Vi kommer här publicera nyheter löpande när vi har något att informera om.Vi använder även facebook för info.

16/10-2013  Fråga om skytteliga inför 2014.SVAR klasserna P13 P14 F14 ,alltså 11-manna kommer vi använda oss av detta.

 25/10-2014 Vi har justerat förstasidan med hur många platser vi erbjuder i varje klass.1/11-2013 kommer vi dagligen att notera 
                  hur många anmälda lag vi har,detta kommer presenteras på förstasidan

7/11-2013  Tyvärr var vi utsatta för ett dataintrång så vår cupsida låg nere 3-5/11 2013,man tog sig in på vår domän giffcupen.se
                 man använde tyvärr vår cupmail också.Utredning pågår polisanmälan kommer att få utreda.

7/11-2013  Vi har nu även kunnat publicera boende paketen igen efter ovan nämnda incident.

18/11-2013 Beslut om att utöka klassen P11 är taget.Vi flyttar platser från klassen P12.

26/11-2013 Beslut taget att utöka klassen F11 till 20 lag.

28/11-2013 Beslut taget om att utöka klassen F12 till 20 lag.

 4/12-2013 Beslut att utöka klassen P11 är åter tagit från 52 till 56 lag.

14/12 2013 Lotteriet är avslutat,50/50 2013

16/12-2013 Klasserna F8 och P8 har vi valt att byta speldag till Lördag,det har även gjorts en justering över 
                antal deltagande lag.Ingen mer justering kommer att göras på 5-manna.

16/12-2013 Klassen P11 har vi gjort en utökning till 64 lag.Efter beslut kommer inga nya platser att erbjudas på
                 7-manna klasserna F10,F11,F12,P10,P11,P12 skulle någon klass ej vara fullbokad kommer dessa
                 platser gå över till annan klass.

16/12-2013 Klasserna F14 P13 P14 kommer att få ett beslut inom kort på antal lag i respektive klass.Vi jobbar emot
                 att få till ytterligare grupper.Mer info kommer när beslut är taget.

16/12-2013 Frågor kommer om anmälda lag,det antal lag som står på första sidan är det som gäller.Man ska ha erlagt 
                 avgiften för att vara klart lag för Giffcupen.Lag som ej betalat passeras av lag som erlagt avgift.

16/12-2013 Klasser som är fulla går det bra att ställa sig som reserv,är ni osäkra kontakta gärna giffare.beldt@hotmail.com 
                 för mer info.

20/12-2013 Klasserna P13 och P14 är utökade till 36 lag i vardera klass.

20/12-2013 Klasserna på 11-manna är justerade vi har nu satt taket på antal lag i klasserna
                 F14 16 lag ,P13 36 lag ,P14 36 lag.

22/1-2014 Klassen F8 har varit 0 intresse vi låter den klassen utgå för att göra plats för fler lag i klassen F9

27/1-2014 Vi kommer att spela ca 20 st matcher i klasserna P13 P14 o F14 på konstgräs.Planen benäms KG

2/2-2014 Vi har utökat klassen P11 till 68 lag

3/2-2014 Vi har under fliken anmälda lag lagt ut i de klasser som har platser kvar att anmäla sig till.
              Lediga platser betyder att de som står som reserv/obetald ej erlagt avgiften.Först till kvarn
             gäller vid betalning.

11/2-2014  Justering av klasser P8 4 nya platser,F9 tagit bort 4 platser.Vi justerar i klasserna nu efter behov.Vi vill bereda plats för de lag som anmält sig. 

17/2-2014  Klassen P10 är nu fastställd till 24 lag.

25/2-2014 Frågor om lottning kommer till oss,svaret är att när anmälningstiden gått ut 16/3 inleds gruppindelning och lottning.Månads skiftet mars april 
               kommer den publiceras.

27/2-2014 Vi har justerat platser efter behov,klassen P8 nu 10 lag och klassen P9 10 lag.
Tidaholms G&IF, Box 35, 522 21 Tidaholm
För mer information kontakta cup-ansvarig Thomas Beldt,
070-200 14 86, giffare.beldt@hotmail.com
www.tidaholmsgif.se
JO Admin