Platser/Klass 2020

P16   S      Utgår 16/1-2020
P16  M/L    8
P15   S      Utgår 21/1-2020
P15  M/L    32
F16   S       Utgår 21/1-2020
F16  M/L     Utgår 21/1-2020
F15   S        Utgår 21/1-2020
F15/16  M/L   32

P14   S    Utgår 13/1-2020
P14  M/L  36
P13  S     Utgår 15/1-2020
P13  M/L  48
F14   S     Utgår  5/12 2019
F14  M/L  20
F13   S    Utgår 13/1-2020
F13  M/L  28

P12     32
P11     32
P10     20
F12     16
F11     16
F10      8

P9       8
P8       8
F9       8
F8       8

Giffcupens 13-års mästare

P13   32st
F13   16st

Då vi vill erbjuda plats åt så många lag som möjligt så kan antalet platser/klass justeras efter behov.

Mycket justeringar görs,allt för att lag som anmält sig och betalat ska ges plats.17/1-20

Justerat 25/11-19   ,  11/12-19  ,  15/12-19  , 18/12-19 , 7/1-20 , 9/1-20 , 13/1-2020 , 15/1-2020 , 17/1-2020 , 21/1-2020 , 22/1-2020  , 28/1-2020 , 17/2-2020


 
Powered by JO Admin