Platser/klass

Antal lag som vi kan erbjuda plats till 2019

P16     11/11          16 st   
P15     11/11          32 st 
P14       9/9           48 st
P13       9/9           48 st
P12       7/7           32 st
P11       7/7           32 st
P10       7/7           28 st
P 9        5/5             8st
P 8        5/5            8 st

F16     11/11         16st
F15     11/11        24 st
F14       9/9          32 st
F13       9/9          32 st
F12       7/7          24 st
F11       7/7          24 st
F10       7/7          16 st
F 9        5/5          12 st  
F 8        5/5            4 st 

Klasserna kommer efter behov att justeras,vi vill erbjuda så många lag som möjligt plats.


 
Powered by JO Admin