Platser/Klass 2020

P16   S     16
P16  M/L   16
P15   S      16
P15  M/L   16
F16   S       8
F16  M/L    8
F15   S       8
F15  M/L     8

P14   S    16
P14  M/L  32
P13  S     16
P13  M/L  32
F14   S    16
F14  M/L  16
F13   S    16
F13  M/L  16

P12     32
P11     32
P10     32
F12     32
F11     16
F10     16

P9       8
P8       8
F9       8
F8       8

Giffcupens 13-års mästare

P13   32st
F13   16st

Då vi vill erbjuda plats åt så många lag som möjligt så kan antalet platser/klass justeras efter behov.


 
Powered by JO Admin