Avgifter

 
Anmälningsavgift :  P8 F8 P9 F9  700 kr

                                    P10 P11 P12  F10 F11 F12   1000 kr

                                     P13 P14 F14  2000 kr

Boende Paket 1 o 2. 320 kr/st

Boende Paket 3. 600 kr/st


Avgiften betalas i god tid,tänk på att avgiften är anmälan.Sätt in på bg 877-6288


Avgifter för lag utanför Sveriges gränser.Betalas in via nedan angivna konto.

Bank : Tidaholms sparbank

Adress : Box 23

IBAN : SE8780000835430031146889

BIC : SWEDSESS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .
Viktig information : Vid anmälan gäller de lag som erlaggt anmälningsavgiften kommer att beredas plats först.Lag som ej har erlagt avgiften kommer ej heller erbjudas plats i Giffcupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                  .
Ex .Vi har en plats kvar,flera lag anmäler sig.Det lag som först betalar anmälningsavgiften får platsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
.
Tidaholms G&IF, Box 35, 522 21 Tidaholm
För mer information kontakta cup-ansvarig Thomas Beldt,
070-200 14 86, giffare.beldt@hotmail.com
www.tidaholmsgif.se
JO Admin