9 o 11-manna klasserna

Vi får många frågor om klasserna på 9 o 11-manna då det är fullbokat.

Vi hoppas inom kort att vi kan ge besked om ev utökning av fler platser.
Powered by JO Admin