Platser/Klass 2024

Klass     Platser
P16       16st
F16/17  16st
P15       16st   
F15       16st

P14       32st
P13       32st
F14       32st 
F13       32st

P12       32st  
P11       32st
P10       16st
F12       32st  
F11       32st
F10       16st

P8/9     28st
F8/9     12st

De ovan klasserna och antal kan justeras under tiden beroende på intresset i de olika klasserna. 
Datum då justeringar gjorts