Platser/Klass 2023

Samtliga klasser har nu översyn gjorts 13/1-2023 kl 10:54  T.B
Klassernas antal är nu fastställda enl nedan.Justering pga fler planer 30/1

P15     24st   
F15     28st  Utökad 30/1

P14     40st Utökad 30/1
P13     36st Utökad 30/1
F14     28st 
F13     40st

P12     49st  
P11     42st
P10     28st
F12     28st  
F11     14st
F10     10st
P12 Extra  Utgår 12/1-23
F12 Extra  Utgår 12/1-23
P11 Extra  Utgår 12/1-23
F11 Extra  Utgår 12/1-23

P8/9     28st
F8/9     12st

De ovan klasserna och antal kan justeras under tiden beroende på intresset i de olika klasserna.  8/11-22, 9/11-22, 15/ 10/11-22, 15/11-22, 18/11-22, 6/12-22, 14/12-24, 22/12-22, 1/11-23

Nedan datum då justeringar gjorts