Platser/Klass 2022


P16      20st
P15     40st
F16-17  8st
F15     24st

P14     52st
P13     44st
F14     28st
F13     28st

P12     44st
P11     28st
P10     16st
F12     24st
F11     16st
F10      10st

P9     16st
P8      Utgår 5/3-22
F9      Utgår 5/3-22
F8      Utgår 5/3-22

De ovan klasserna och antal kan justeras under tiden beroende på intresset i de olika klasserna.

Nedan datum då justeringar gjorts

26/8-21, 14/10-21, 21/10-21, 28/10-21 , 1/11-21 , 2/11-21 , 5/11-21 , 8/11-21 , 18/11-21 , 6/12-21 , 13/12-21 , 14/12-21 , 14/1-22 , 24/1-22 , 2/2-22 , 12/2-22