Platser/Klass 2021


P16      16st
P15     32st
F16      16st
F15     16st

P14     44st
P13     36st
F14     28st
F13     16st

P12     48st
P11     32st
P10     32st
F12     20st
F11     16st
F10     16st

P9     12st
P8      8st
F9      8st
F8      8st

De ovan klasserna och antal kan justeras under tiden beroende på intresset i de olika klasserna.

Nedan datum då justeringar gjorts

28/7-2020 , 30/10-2020 , 3/11-2020 , 11/10-2020 , 16/11-2020 , 7/12-2020 , 14/12-2020 
Powered by JO Admin | Luke