Platser/Klass 2024

Klass     Platser
P16        KLASSEN UTGÅR PGA SVALT INTRESSE  13 februari 2024  07.26  T:B
F16/17  16st
P15       36st   
F15       24st

P14       44st
P13       48st
F14       28st 
F13       28st

P12       49st  
P11       49st
P10       35st
F12       21st  
F11       14st
F10       14st

P8/9     28st
F8/9     18st

De ovan klasserna och antal kan justeras under tiden beroende på intresset i de olika klasserna. 
Datum då justeringar gjorts

Justerats 26/10-23 , 30/10-23, 9/11-23 , 23/11-23 , 12/12-23 , 18/12-23 , 28/12-23 , 3/1-24 .översyn 10/1-24 , 11/1-24 , 25/1-24 , 5/2-24 , 19/2-24  , 23/2-24