Platser/Klass 2023


P15     24st   18/11-22
F15     24st   18/11-22

P14     32st
P13     32st
F14     28st  15/11-22
F13     28st  15/11-22

P12     49st  18/11-22
P11     35st  18/11-22
P10     35st  18/11-22
F12     21st  18/11-22
F11     21st  18/11-22
F10     21st  18/11-22
P12 Extra  12st
F12 Extra  12st
P11 Extra  12st
F11 Extra  12st

P8/9     16st
F8/9     16st

De ovan klasserna och antal kan justeras under tiden beroende på intresset i de olika klasserna.  8/11-22, 9/11-22, 15/ 10/11-22, 15/11-22, 18/11-22

Nedan datum då justeringar gjorts