Platser/Klass 2022


P16      20st
P15     40st
F16-17  8st
F15     24st

P14     52st
P13     44st
F14     28st
F13     28st

P12     44st
P11     28st
P10     16st
F12     24st
F11     16st
F10      8st

P9     8st
P8      8st
F9      8st
F8      8st

De ovan klasserna och antal kan justeras under tiden beroende på intresset i de olika klasserna.

Nedan datum då justeringar gjorts

26/8-21, 14/10-21, 21/10-21, 28/10-21 , 1/11-21 , 2/11-21 , 5/11-21 , 8/11-21 , 18/11-21 , 6/12-21 , 13/12-21 , 14/12-21 , 14/1-22 , 24/1-22 
Powered by JO Admin | Luke