Reservplatser

Vi börjar nu se att vissa klasser närmar sig fullbokad.

Man kan se bakom fliken "Anmälan"det antal platser vi har kvar i respektive klass innan den är fullbokad.

För att lag skall vara klara måste även anmälningsavgiften vara betald,när den är betald flyttas man upp till
klart lag.Lag som anmäler sig och betalar passerar de lag som inte betalat.

När någon klass är fullbokad ser man det bakom fliken "Anmälan"det står då att klassen är fullbokad.

Lagen som är placerade under obetalda/reserver får då en numrerad reservplats.

Reserver betalar inte in anmälningsavgift innan vi ev kan erbjuda en plats i Giffcupen.
(Vi betalar tillbaka om ni inte erbjuds plats och ändå betalat
)
Reservplatserna kommer erbjudas i turordning.