Obetalda/reserver

När ni gjort anmälan hamnar ni automatiskt under obetalda/reserver,när ni betalat och
vi kan se den inbetalningen flyttas ni upp.När vi flyttar upp gör vi det efter först inbetalda.

Tänk på att om ni enbart anmäler er och inte erlagt anmälningsavgiften så passerar lag som 
anmält sig och betalat anmälningsavgiften.