Platser/klass

Vi justerar klasserna vid behov,klasserna på 9 o 11-manna ser nu ut att vara fasta.