Vakanta platser

Vi har nu vakanta platser i klasserna F11 och F10,se under anmälda lag.Står det vakanta platser är de bokningsbara.