Notice: Undefined index: node in /var/www/html/www.giffcupen.se/layout.php on line 85

Påminnelser

Vi skickar kontirnueligt ut påminnelser till de angedda mail adresserna som de lag som tidigt anmält sig,
men ej betalat sin anmälnings avgift.
Vid anmälan står det tydligt i det mail man får tillbaka av Giffcupen att även betalningen måste vara gjord för att
anmälan ska vara komplett.