Justeringar klasser

Vi har idag justerat antal platser i klasserna.

De nya antalen finns att se under fliken "Giffcupen 2015" och "Platser/klass".
Justeringar kommer att ske för att erbjuda så många lag som möjligt plats,