Information om lottning

Frågor om lottning kommer till oss,svaret är att när anmälningstiden gått ut 16/3 inleds gruppindelning och lottning. Månadsskiftet mars april kommer den publiceras.