Notice: Undefined index: node in /var/www/html/www.giffcupen.se/layout.php on line 85

Avgifter 2021

Giffcupen2021

Det är många frågor om Covid-19 och avgifter.

Det som gäller vid inställda Giffcuper pga Covid-19 är att vi betalar tillbaka de inbetalda avgifterna.

Läs mer om avgifter bakom fliken "Avgifter" här på vår cupsida.