Avgifter 2020

Vi har nu ca 3 månder till avspel av Giffcupen.

Vi har justerat datum för inbetalningar.

Anmälningsavgifter vill vi ha in senast 21 juni,samma dag som vi stänger för anmälan.

Boendeavgifter flyttar  vi fram till 5 augusti

Vid återbetalningar av avgifter görs det fram till 30 september.Efter det betalas inget åter.
Skulle Covid -19 fortfarande ställa till det så flyttar vi gärna fram er anmälan till 2021,vi löser då allt med den anmälan.
Annars betalas er avgift åter om så önskas.

T.B 2020-06-05