Notice: Undefined index: node in /var/www/html/www.giffcupen.se/layout.php on line 85

Corona virus

Vi från Giffcupen vill förtydliga att även vi följer utvecklingen av Coronaviruset.

Vi planerar just nu att genomföra dessa men vi följer dagligen Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Giffcupen är som många av er redan vet en cup med både många spelplatser men även många olika boenden.
Detta gör att vi inte har enbart en samlings/spelplats/boende utan är uppdelat på många olika ställen.

Men som sagt vi följer myndighetsbesluten och det ser vi över dagligen.

Skulle vi ha andra besked än att vi kommer genomföra det som planerat så kommer vi givetvis att återkomma.

Thomas Beldt Cupansvarig Giffcupen   2020-03-11   kl 09.28
Uppdaterad information 2020-03-12 05.50

Vi har tagit del av regeringens och folkälsomyndighetens beslut om offentliga tillställningar.
Vi ser vi har 5veckor till Giffcupen 9-manna spelas ,och 6 veckor till Giffcupen genomförs.
Giffcupens 13-års mästare spelas i september och berörs inte just nu av detta.

Vi har ideligen en dialog och det kommer ett beslut hur Giffcuperna kommer se ut 2020 under nästa vecka.
Just nu jobbar jag vidare med Giffcupen som den ska genomföras och vi kommer under dagen publicera lottningen som vi är klara med.
Tills dess vi tagit ett beslut så får vi tyvärr avvakta lite.

Thomas Beldt Cupansvarig Giffcupen 

uppdaterat  2020-03-16  16.28

TG&IF fortsätter att noggrant följa informationen från förbund, myndigheter och regeringen med anledning av Coronaviruset. 
Vi får många frågor rörande hur eller om Giffcupen kommer genomföras. Hälsan och att inte bidra till spridningen av viruset är, självklart, högsta prioritet även för oss i TG&IF. Samtidigt har föreningen bestämt att inte ta ett förhastat beslut som skulle innebära att inte på något sätt spela cupen under 2020. Under söndagens styrelsemöte beslutades därför att föreningen kommer utreda en rad olika alternativ och förutsättningar och kommer därför avvakta med ett definitivt beslut om cupen fram till veckoslutet.