Notice: Undefined index: node in /var/www/html/www.giffcupen.se/layout.php on line 85

Justering klasser 16/11

Vi kommer under torsdagen se över klasserna och antalet platser.
Ev kan justeringar göras i några av klasserna.

De 300 lag som anmält sig berörs inte.