Notice: Undefined index: node in /var/www/html/www.giffcupen.se/layout.php on line 85

Giffcupen placerar

Vi har en ny kategori på alternativen till boendet.

Giffcupen placerar,vi kommer där placera er på lämpligt boende.När vi placerat er ser ni detta på ert MyTeam.
Placering kommer ske när klasserna är fullbokade eller efter lottningen är publicerad (mars -18).