Notice: Undefined index: node in /var/www/html/www.giffcupen.se/layout.php on line 85

12-års 9-manna

Vi har mycket förfrågningar om klasserna på 12-års 9-manna.
Vi ser även när vi anlyserar vår cupsida att intresset är stort för 12-års 9-manna.

Vi vill passa på att nämna att klasserna kommer inte att kunna utökas om dom blir fullbokade.
För att vara klar för någon klass krävs anmälan via cupsidan och att anmälningsavgiften betalas.
När båda är hos oss ger vi er ok om vi har platser kvar.