INFORMATION

Alla anmälda lag kommer att få information via mail från Giffcupen i månads skiftet februari-mars.
Informationen består av det ni behöver veta om ert spel i 2016 års Giffcupen.

Mailet kommer skickas till ert lags kontaktperson.