.Sparbankshallen

Faciliteter

  • Toaletter
  • Sovplatser
  • Dusch 
  • Omklädningsrum
  • Plats för 6 st lag,3st/halva,nedsänkt mellanvägg.

Matsal

* Se ert MyTeam

Adress

  • Östra Ringvägen 41