.Förskolan Syrsan

Faciliteter

  • Toaletter
  • Sovplatser
  • Dusch på spelplatser
  • 2st avdelningar,1st avdelning/lag

Adress

  • Hellidsvägen 16