.Förskolan Axet

Faciliteter

  • Toaletter
  • Sovplatser
  • Dusch på spelplatser
  • 4st avdelningar,1st avd/lag

Matsal

* Se ert MyTeam

Adress

  • J A Perssonsgatan 1A