.Forshallen lilla

Faciliteter

  • Toaletter
  • Sovplatser
  • Dusch 
  • Omklädningsrum
  • Plats för 3 st lag hela hallen.

Adress

  • Forsgatan 9