Notice: Undefined index: node in /var/www/html/www.giffcupen.se/layout.php on line 85

Justering platser

Vi har nu satt platserna till Giffcupen 2015,intresset i klasserna
styr detta väldigt mycket då vi vill erbjuda så många lag som 
möjligt spel.
Vi ser redan nu att klasserna fylls på fort,när anmälan är gjord krävs 
även att betalningen är gjord för att vara klart lag till Giffcupen 2015.
Vi har nu justerat under "Giffcupen 2015" och "Platser/klass" det nya 
antalet i klasserna.Händer inget stort kommer detta vara låst till cupstart.