MÅLEN ÄR MÅLETHäng med och stötta detta....Här nedan presenterar vi er bidragsgivare.Stora som små bidragsgivare alla ska med.Inga summor publiceras enbart namn på er som stöttar detta.

Lars Erik Nilsson
Joakim Wetterstrand
Roger Johansson
Tommy "Kalle" Andersson
Per/Carina Johansson

Tack
Powered by JO Admin