.Sparbankshallen

Faciliteter

  • Toaletter
  • Sovplatser
  • Dusch 
  • Omklädningsrum
  • Plats för 4 st lag,2st/halva,nedsänkt mellanvägg.

Matsal

  • Forsenskolan/Hökensåsskolan

Adress

  • Östra Ringvägen 41

Bilder

Powered by JO Admin