.Forshallen lilla

Faciliteter

  • Toaletter
  • Sovplatser
  • Dusch 
  • Omklädningsrum
  • Plats för 2 st lag hela hallen.

Matsal

  • Forsenskolan/Hökensåsskolan

Adress

  • Forsgatan 9

Bilder

Powered by JO Admin