.Folkets park

Faciliteter

  • Toaletter
  • Sovplatser
  • Plats för 3 st lag 
  • Kök
  • Matplats

Matsal

  • Forsenskolan/Hökensåsskolan

Adress

  • Egnahemsvägen

Bilder

Powered by JO Admin