Påminnelser

Vi skickar kontirnueligt ut påminnelser till de angedda mail adresserna som de lag som tidigt anmält sig,
men ej betalat sin anmälnings avgift.
Vid anmälan står det tydligt i det mail man får tillbaka av Giffcupen att även betalningen måste vara gjord för att
anmälan ska vara komplett.
 
Powered by JO Admin