Justering klasser 16/11

Vi kommer under torsdagen se över klasserna och antalet platser.
Ev kan justeringar göras i några av klasserna.

De 300 lag som anmält sig berörs inte.
Powered by JO Admin