Justering

Små justeringar i 2grupper har gjorts och en kvalmatch justerad i klassen P14
​Detta med anledning av de två lediga platserna.
Powered by JO Admin